Privacy policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast 25 september 2023

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt en/of diensten van Autobedrijf Arnold de Rijk gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen, verwerken en beveiligen.

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Wie is Autobedrijf Arnold de Rijk?

Autobedrijf Arnold de Rijk B.V, gevestigd aan de het Keulsveld 15-17 te 4705 RS Roosendaal en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20087521, is als autogarage  gespecialiseerd in de verkoop van en het onderhoud van bedrijfs- en personenauto’s.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Autobedrijf Arnold de Rijk?

Op de website van Autobedrijf Arnold de Rijk kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden; in de webshop een bestelling plaatsen; een account aanmaken; onze brochures aanvragen of ons contactformulier invullen.

Wanneer u ons een ingevuld contactformulier stuurt dan vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Naam Telefoonnummer
Emailadres Vraag of bericht

Wanneer u via de website een werkplaatsafspraak maakt dan hebben we de volgende gegevens van u nodig:

Naam Kenteken en kilometerstand
Emailadres Voorkeursdatum
Telefoonnummer Werkzaamheden

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Autobedrijf Arnold de Rijk of die van een derde partij in de EER.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de gebruikservaring bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij. Daar waar mogelijk worden deze gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de wet bewaartermijnen bevat, zijn deze vanzelfsprekend leidend. In een aantal gevallen is echter geen vastgestelde termijn van toepassing en geldt alleen de algemene regel uit de AVG. Autobedrijf Arnold de Rijk zal steeds van geval tot geval een beleid vaststellen met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
Identificatiegegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Contactgegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Financiële gegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Overige persoonsgegevens Maximaal 2 jaar Toestemming

Het gebruik van uw gegevens is onder andere noodzakelijk voor:

  • het aanvragen van een offerte;
  • het plannen van een proefrit;
  • het plannen van een werkplaatsafspraak;
  • de uitvoering van een (koop)overeenkomst waarbij u partij bent;
  • de tenaamstelling van een voertuig;
  • de koppeling van een voertuig aan uw klantprofiel;
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst;
  • het versturen van een nieuwsbrief.

In voorkomende gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van Autobedrijf Arnold de Rijk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens delen met derde partijen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of vanuit onze wettelijke plichten. Denk hierbij aan financiële dienstverleners, importeurs of BOVAG.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. Autobedrijf Arnold de Rijk maakt gebruik van servers binnen de EER

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Autobedrijf Arnold de Rijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@arnoldderijk.nl

Cookies

Bij een bezoek aan onze website kunnen wij (en derde partijen waarmee wij samenwerken) gebruik maken van cookies. We onderscheiden de volgende soorten cookies:

functionele cookies – deze gebruiken we om de basisfuncties van de website goed te laten werken. Deze cookies worden standaard geplaatst als u de website bezoekt, verzamelen nooit persoonsgegevens en hebben geen toestemming nodig;

analytische cookies – deze cookies verzamelen anoniem gegevens zodat we onze website in de toekomst kunnen aanpassen en verbeteren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Afhankelijk van de gebruikte (privacy)instelling hebben we hiervoor uw toestemming nodig;

marketing cookies – houden het surfgedrag binnen één of meerdere websites bij en maken het mogelijk om bijvoorbeeld persoonlijke aanbiedingen voor u te kunnen maken. Voor het gebruik van dit soort cookies is altijd uw toestemming nodig.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Accepteren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

Sociale netwerk-plug-ins

 

We gebruiken sociale netwerk-plug-ins en voegen daarmee een stukje functionaliteit toe zodat op eenvoudige wijze verbinding gemaakt kan worden met bekende sociale netwerken. Autobedrijf Arnold de Rijk heeft geen invloed op de specifieke technologieën en cookies die door deze sociale netwerken gebruikt worden om het gebruik van deze pagina te volgen en te analyseren. In de cookie verklaring van deze organisaties krijgt u specifieke informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die zij op deze wijze verkrijgen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Arnold de Rijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arnoldderijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Autobedrijf Arnold de Rijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Autobedrijf Arnold de Rijk controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@arnoldderijk.nl

KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM VOOR MEER INFORMATIE